NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Geografia

Kurs geografii do matury pisemnej

Kurs e-learningowy przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE z geografii na poziomie rozszerzonym wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Kurs obejmuje 100 godzin nauki do matury pisemnej podzielonej na 10 modułów tematycznych :

 • Moduł I – Mapa
 • Moduł II – Astronomia
 • Moduł III – Klimatologia
 • Moduł IV – Hydrologia
 • Moduł V – Geologia i geomorfologia
 • Moduł VI – Ochrona środowiska i biogeografia
 • Moduł VII – Demografia i geografia społeczno-ekonomiczna
 • Moduł VIII – Rolnictwo i Przemysł
 • Moduł IX – Usługi i geografia polityczna
 • Moduł X – Geografia Polski

Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego
na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Metody pracy :

 • rozwiązywanie zadań maturalnych (analiza polecenia + strategie + praktyka)
 • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • ćwiczenia wspomagające naukę,
 • materiały dodatkowe (mapy, wykresy, slajdy)
 • materiały multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • strategie zdawania egzaminu pisemnego
 • wsparcie nauczyciela on-line
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym

Podczas kursu nauczysz się:

 • odczytywać informacje z materiałów źródłowych (map, tabel, wykresów i in.)

 • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy

 • uzyskiwać i wykorzystywać zdobyte informacje do rozwiązywania zadań

 • oceniać zjawiska i tworzyć prognozy na podstawie posiadanych wiadomości

 • formułować wniosków dotyczące powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka
 • integrować wiedzę z różnych dziedzin nauki (tj. biologia, chemia, fizyka, matematyka)
 • korzystać ze znanych wzorów i rozwiązywać zadania geograficzne otwarte i zamknięte
 • stosować właściwe definicje i własną wiedzę do rozwiązywania problemów
 • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
 • jasno i poprawnie formułować wnioski z wyniku obliczeń
 • przedstawiać geograficzny sposób rozumowania
 • stosować strategie rozwiązywania zadań i unikać typowych błędów egzaminacyjnych
 • powtórzysz definicje zdarzeń, zjawisk i procesów geograficznych
 • powtórzysz terminologię, prawidłowości, teorię i elementy wiedzy geograficznej określone w wymaganiach CKE

Cennik

Zajrzyj do naszego sklepu :
https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.
 


ZAPRASZAMY
 

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

3 6.2024 Egzaminy semestralne Więcej 21 5.2024 Zajęcia LO Więcej 3 5.2024 MATURA 2024 Więcej