NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Matematyka

Kurs matematyki do matury pisemnej

Kurs e-learningowy przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Kurs obejmuje 120 godzin nauki do matury pisemnej podzielonej na 10 modułów tematycznych :

 • Moduł I – Liczby rzeczywiste
 • Moduł II – Wyrażenia algebraiczne
 • Moduł III – Równania i nierówności
 • Moduł IV – Funkcje
 • Moduł V – Ciągi liczbowe
 • Moduł VI – Trygonometria
 • Moduł VII – Planimetria
 • Moduł VIII – Geometria na płaszczyźnie
 • Moduł IX – Stereometria
 • Moduł X – Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego
na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Metody pracy

 • powtórka podstawowych definicji , twierdzeń i praw z działów matematyki określonych w wymaganiach CKE
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • strategie zdawania egzaminu pisemnego
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym

Podczas kursu nauczysz się

 • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte
 • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy
 • stosować właściwe definicje i twierdzenia do rozwiązywania problemów
 • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń
 • jasno i poprawnie formułować wnioski z wyniku obliczeń
 • przeprowadzać dowody i twierdzenia
 • przedstawiać matematyczny sposób rozumowania
 • strategii rozwiązywania zadań i unikania typowych błędów egzaminacyjnych

Cennik

Zajrzyj do naszego sklepu :
https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.
 

ZAPRASZAMY
 


Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

8 4.2024 Egzaminy końcowe S8ALO4, S8ELO4 Więcej 6 4.2024 Spotkanie przedmaturalne Więcej 25 3.2024 Zmiana czasu na letni Więcej