NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Matematyka

Kurs matematyki do matury pisemnej

Kurs e-learningowy przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kurs obejmuje 120 godzin nauki do matury pisemnej podzielonej na 10 modułów tematycznych :

 • Moduł I – Liczby rzeczywiste
 • Moduł II – Wyrażenia algebraiczne
 • Moduł III – Równania i nierówności
 • Moduł IV – Funkcje
 • Moduł V – Ciągi liczbowe
 • Moduł VI – Trygonometria
 • Moduł VII – Planimetria
 • Moduł VIII – Geometria na płaszczyźnie
 • Moduł IX – Stereometria
 • Moduł X – Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Zajęcia odbywają się on-line na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl pod nadzorem nauczyciela prowadzącego.
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Cena kursu 300 zł brutto.

Metody pracy

 • powtórka podstawowych definicji , twierdzeń i praw z działów matematyki określonych wymaganiach CKE
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • ćwiczenie praktycznych umiejętności maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • wskazówki nauczyciela dotyczące strategii zdawania egzaminu pisemnego

Podczas kursu nauczysz się

 • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte

 • analizować i interpretować zadania, tabele, diagramy i wykresy

 • stosować właściwe definicje i twierdzenia do rozwiązywania problemów

 • analizować i interpretować otrzymane wyniki obliczeń

 • jasno i poprawnie formułować wnioski z wyniku obliczeń

 • przeprowadzać dowody i twierdzenia

 • przedstawiać matematyczny sposób rozumowania

 • stosować strategie rozwiązywania zadań i unikać typowych błędów egzaminacyjnych

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

24 4.2021 Terminy EGZAMINÓW MATURALNYCH Więcej 21 4.2021 Egzaminy POPRAWKOWE dla S6BLO3 Więcej 9 4.2021 Spotkanie dla MATURZYSTÓW Więcej