NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
al.Grunwaldzka 56 lok.202
80-241 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna
dla dorosłych
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Język angielski

Kurs języka angielskiego do matury pisemnej i ustnej

Kurs e-learningowy przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kurs obejmuje 120 godzin nauki podzielonej na 2 moduły :

 • część I - Matura pisemna
 • część II - Matura ustna

Zajęcia odbywają się on-line na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl pod nadzorem nauczyciela prowadzącego.
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Cena kursu 300 zł brutto.

Metody pracy (część pisemna)

 • powtórka podstawowych zagadnień gramatycznych
 • nauka pisania tekstu użytkowego wg kryteriów CKE
 • nauka rozwiązywania testów sprawdzających czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • nauka pisania rozprawki, artykułu, listu formalnego oraz wypowiedzi na poziomie podstawowym
 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • wskazówki nauczyciela dotyczące strategii zdawania egzaminu pisemnego

Metody pracy (część ustna)

 • powtórka słownictwa z 15 grup tematycznych

 • opisywanie ilustracji

 • ćwiczenie rozmów i dialogów sterowanych

 • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi

 • nadzór nauczyciela on-line

 • omówienie struktury i zasad egzaminu ustnego,

 • wskazówki nauczyciela dotyczące strategii zdawania egzaminu ustnego

Podczas kursu nauczysz się:

 • rozwiązywać testy typu: Prawda/Fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie

 • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów wg kryteriów CKE

 • unikać typowych błędów egzaminacyjnych

 • stosować strategie egzaminacyjne

 • opisywać ilustracje, porównywać obrazy i zestawiać motywy przewodnie

 • wyrażać i uzasadniać własną opinię na ważne społecznie tematy

 • wyrażać myśli w formie opisowej w przypadku nieznajomości słownictwa

 • reagować na pytania egzaminatora

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna mają uprawnienia szkół publicznych.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci po zdaniu egzaminów państwowych
otrzymują świadectwo maturalne lub dyplom zawodowy.

Aktualności

22 8.2019 Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej zostaną ogłoszone przez OKE we wrześniu. Więcej 1 7.2019 Matura poprawkowa Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej odbędą się o godz. 9.00 dnia 20 sierpnia 2019r. (egzamin pisemny) Więcej 14 6.2019 Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego  - dnia 19 czerwca 2019r. Więcej