NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Język angielski

Kurs języka angielskiego do matury pisemnej i ustnej

Kurs e-learningowy przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego  CKE z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Kurs obejmuje 120 godzin nauki podzielonej na 2 moduły :

 • część I - Matura pisemna
 • część II - Matura ustna

Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego
na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl

Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Metody pracy (część pisemna)

 • powtórka zagadnień gramatycznych
 • nauka pisania tekstu użytkowego wg kryteriów CKE
 • nauka rozwiązywania testów sprawdzających czytanie i słuchanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • nauka pisania krótkiej wypowiedzi wg wskazówek (list, ogłoszenie, zaproszenie, e-mail, post)
 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • strategie zdawania egzaminu pisemnego
 • wsparcie nauczyciela on-line
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym

Metody pracy (część ustna)

 • powtórka słownictwa z 15 grup tematycznych
 • opisywanie ilustracji
 • ćwiczenie rozmów i dialogów sterowanych
 • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi
 • nadzór nauczyciela on-line
 • omówienie struktury i zasad egzaminu ustnego,
 • strategie zdawania egzaminu ustnego

Podczas kursu nauczysz się:

 • rozwiązywać zadania ze słuchu,
 • rozwiązywać zadania typu: prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie
 • wypowiadać się w określonej formie pisemnej z zachowanym limitem słów wg kryteriów CKE
 • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
 • stosować strategie egzaminacyjne
 • opisywać ilustracje, porównywać obrazy i zestawiać motywy przewodnie
 • wyrażać i uzasadniać własną opinię na ważne społecznie tematy
 • wyrażać myśli w formie opisowej w przypadku nieznajomości słownictwa
 • reagować na pytania egzaminatora

Cennik

Zajrzyj do naszego sklepu : https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.


ZAPRASZAMY
 


Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

3 6.2024 Egzaminy semestralne Więcej 21 5.2024 Zajęcia LO Więcej 3 5.2024 MATURA 2024 Więcej