NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Język polski

Kurs języka polskiego do matury pisemnej i ustnej

Kurs e-learningowy przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu Maturalnego CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Kurs obejmuje 120 godzin nauki podzielonej na 2 moduły :

 • część I - Matura pisemna
 • część II - Matura ustna

Zajęcia odbywają się on-line pod nadzorem nauczyciela prowadzącego
na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Metody pracy (część pisemna) :

 • powtórka podstawowych zagadnień z teorii literatury i nauki o języku
 • nauka pisania streszczenia logicznego wg kryteriów CKE
 • nauka rozwiązywania zadań sprawdzających czytanie ze zrozumieniem
 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych
 • nauka pisania rozprawki z tezą i interpretacji wiersza (na poziomie podstawowym)
 • nauka pisania rozprawki z hipotezą i interpretacji porównawczej (na poziomie rozszerzonym)
 • powtórka podstawowych środków stylistycznych i rodzajów liryki
 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)
 • testy sprawdzające wiedzę
 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami
 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego
 • strategie zdawania egzaminu pisemnego
 • wsparcie nauczyciela on-line
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym

Metody pracy (część ustna) :

 • powtórka motywów i epok literackich
 • nauka interpretacji tekstów literackich, ikonicznych i językowych
 • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi
 • nadzór nauczyciela on-line
 • omówienie struktury i zasad egzaminu ustnego,
 • strategie zdawania egzaminu ustnego
 • wsparcie nauczyciela on-line
 • wideoczaty na żywo z nauczycielem prowadzącym

Podczas kursu nauczysz się:

 • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte
 • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów wg kryteriów CKE
 • unikać typowych błędów egzaminacyjnych
 • stosować strategie egzaminacyjne
 • opisywać ilustracje, porównywać obrazy, teksty i zestawiać motywy przewodnie
 • wyrażać i uzasadniać własną opinię na wskazane na egzaminie tematy
 • reagować na pytania egzaminatora

Cennik

Zajrzyj do naszego sklepu :
https://szkolyparva.edu.pl/sklep/

Kup kurs a login i hasło do naszego kursu otrzymasz pocztą e-mail.


ZAPRASZAMY

 


Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

8 4.2024 Egzaminy końcowe S8ALO4, S8ELO4 Więcej 6 4.2024 Spotkanie przedmaturalne Więcej 25 3.2024 Zmiana czasu na letni Więcej