NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Język polski

Kurs języka polskiego do matury pisemnej i ustnej

Kurs e-learningowy przeznaczony dla słuchaczy przygotowujących się do zdania Egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wg nowej podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kurs obejmuje 120 godzin nauki podzielonej na 2 moduły :

 • część I - Matura pisemna
 • część II - Matura ustna

Zajęcia odbywają się on-line na platformie e-learningowej www.szkolyparva.edu.pl pod nadzorem nauczyciela prowadzącego.
Słuchacze mają dostęp do treści kursu bez limitu czasowego aż do ukończenia kursu.

Cena kursu 300 zł brutto.

Metody pracy (część pisemna)

 • powtórka podstawowych zagadnień z teorii literatury i nauki o języku

 • nauka pisania streszczenia logicznego wg kryteriów CKE

 • nauka rozwiązywania testów sprawdzających czytanie ze zrozumieniem

 • rozwiązywanie wszystkich typów zadań maturalnych

 • nauka pisania rozprawki z tezą i interpretacji wiersza na poziomie podstawowym

 • nauka pisania rozprawki z hipotezą i interpretacji porównawczej na poziomie rozszerzonym

 • powtórka podstawowych środków stylistycznych i rodzajów liryki

 • ćwiczenia wspomagające, materiały dodatkowe i multimedialne (animacje, krótkie filmy, ekrany interaktywne)

 • testy sprawdzające wiedzę - kończące każdy moduł nauki na kursie

 • zadania maturalne CKE ze wskazówkami i przykładowymi rozwiązaniami

 • omówienie struktury i zasad egzaminu pisemnego

 • wskazówki nauczyciela dotyczące strategii zdawania egzaminu pisemnego

Metody pracy (część ustna)

 • powtórka motywów i epok literackich

 • nauka interpretacji tekstów literackich, ikonicznych i językowych

 • szlifowanie kompozycji, płynności i poprawności wypowiedzi

 • nadzór nauczyciela on-line

 • omówienie struktury i zasad egzaminu ustnego,

 • wskazówki nauczyciela dotyczące strategii zdawania egzaminu ustnego

Podczas kursu nauczysz się:

 • rozwiązywać zadania otwarte i zamknięte

 • wypowiadać się pisemnie w określonej formie z zachowanym limitem słów wg kryteriów CKE

 • unikać typowych błędów egzaminacyjnych

 • stosować strategie egzaminacyjne

 • opisywać ilustracje, porównywać obrazy, teksty i zestawiać motywy przewodnie

 • wyrażać i uzasadniać własną opinię na wskazane na egzaminie tematy

 • reagować na pytania egzaminatora

   

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

24 4.2021 Terminy EGZAMINÓW MATURALNYCH Więcej 21 4.2021 Egzaminy POPRAWKOWE dla S6BLO3 Więcej 9 4.2021 Spotkanie dla MATURZYSTÓW Więcej