NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym to:
  • świadectwo ukończenia szkoły – oryginał, odpis, kopia poświadczona notarialnie lub duplikat poświadczony przez władze szkoły
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • dowód osobisty
  • 2 fotografie o wymiarze 37x52 mm
  • podanie o przyjęcie do szkoły – dostępne w sekretariacie
  • umowa słuchacza / zobowiązanie słuchacza – dostępne w sekretariacie
  • w przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń – właściwe zaświadczenie
  • dowód wniesienia opłaty za naukę
Wszystkie dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

Cennik
Szczegółowy cennik liceum dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Zaświadczenia
Słuchaczom naszej szkoły przysługują takie same uprawnienia jak słuchaczom szkół państwowych.
  • Wydajemy zaświadczenia do ZUS-u, sądu, banków i opinie do zakładów pracy.
  • Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Rekrutacja
Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego odbywa się bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń. Prowadzimy stały nabór na wszystkie semestry liceum. Ilość miejsc jest ograniczona.
 
 
WARSZAWA Liceum Ogólnokształcące
zapisy w dniach : pon.- pt. godz. 10.00-17.00 oraz w weekendy w dniach konsultacji

SIERADZ Liceum Ogólnokształcące
zapisy w dniach : pon.- pt. godz. 10.00-17.00 oraz w weekendy w dniach konsultacji


Dołącz do naszych zadowolonych słuchaczy. To miejsce czeka na ciebie

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

24 4.2021 Terminy EGZAMINÓW MATURALNYCH Więcej 21 4.2021 Egzaminy POPRAWKOWE dla S6BLO3 Więcej 9 4.2021 Spotkanie dla MATURZYSTÓW Więcej