NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Strefa słuchacza

Strefa słuchacza

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i organizacji pracy szkoły – dostępne są dla słuchaczy po zalogowaniu na stronie naszej platformy edukacyjnej 

Zaloguj się na e-platformę :
https://szkolyparva.edu.pl/

Indywidualne hasło i login słuchacza do e-platformy do pobrania obowiązkowo w sekretariacie szkoły 

Każdego słuchacza Liceum dla Dorosłych obowiązują:
 • Terminowe płatności za szkołę
 • Obecność na zajęciach / konsultacjach
 • Aktywność na platformie e-learningowej
 • Prace kontrolne
 • Egzaminy semestralne i końcowe
Program nauczania w Liceum Ogólnokształcącym:

W liceum realizowane są przedmioty ogólnokształcące wg podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych (3-letnie LO) i szkół ponadpodstawowych (4-letnie LO)
 • przedmioty realizowane w zakresie podstawowym :
  • język polski, język angielski, matematyka, geografia,
  • historia, wos, podstawy przedsiębiorczości, biologia, chemia, fizyka, informatyka
 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym:
  • geografia, matematyka, historia i społeczeństwo
Egzaminy semestralne i końcowe

Słuchacze liceum zdają obowiązkowo egzaminy semestralne ze wszystkich przedmiotów na danym semestrze. Egzaminy semestralne i końcowe w zależności od przedmiotu mają formę ustną i pisemną lub tylko ustną.

Egzamin maturalny

Słuchacze liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w naszej szkole. Dobrze zdana matura to przepustka na studia. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego – dostępne są w sekretariacie szkoły.

Termin składania deklaracji wstępnej na egzamin maturalny do 30 września, a deklaracji ostatecznej do 7 lutego.

Egzamin maturalny składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej.

Szczegółowe informacje na temat procedur i harmonogramu egzaminu maturalnego – dostępne dla słuchaczy po zalogowaniu na stronie naszej platformy edukacyjnej.

Uwaga!
Słuchacze, którzy będą mieli zaległości w płatnościach, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu maturalnego.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły tel. 693-80-073

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

3 6.2024 Egzaminy semestralne Więcej 21 5.2024 Zajęcia LO Więcej 3 5.2024 MATURA 2024 Więcej