NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
al.Grunwaldzka 56 lok.202
80-241 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna
dla dorosłych
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Strefa słuchacza

Strefa słuchacza
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i organizacji pracy szkoły – dostępne są dla słuchaczy po zalogowaniu na stronie naszej platformy edukacyjnej 

Zaloguj się na e-platformę

Indywidualne hasło i login słuchacza do e-platformy do pobrania obowiązkowo w sekretariacie szkoły 

Każdego słuchacza Liceum dla Dorosłych obowiązują:
 • Terminowe płatności za szkołę
 • Obecność na zajęciach / konsultacjach
 • Aktywność na platformie e-learningowej
 • Prace kontrolne
 • Egzaminy semestralne i końcowe
Program nauczania w Liceum Ogólnokształcącym:
W liceum realizowane są przedmioty ogólnokształcące wg podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych.
 • przedmioty realizowane w zakresie podstawowym :
  • język polski, język angielski, matematyka, geografia,
  • historia, wos, podstawy przedsiębiorczości, biologia, chemia, fizyka, informatyka
 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym:
  • geografia, matematyka, historia i społeczeństwo
Egzaminy semestralne i końcowe
Słuchacze liceum zdają obowiązkowo egzaminy semestralne ze wszystkich przedmiotów na danym semestrze. Egzaminy semestralne i końcowe w zależności od przedmiotu mają formę ustną i pisemną lub tylko ustną.

Egzamin maturalny
Słuchacze liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w naszej szkole. Dobrze zdana matura to przepustka na studia. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego – dostępne są w sekretariacie szkoły.

Termin składania deklaracji wstępnej na egzamin maturalny do 30 września, a deklaracji ostatecznej do 7 lutego.

Egzamin maturalny składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej.

Szczegółowe informacje na temat procedur i harmonogramu egzaminu maturalnego – dostępne dla słuchaczy po zalogowaniu na stronie naszej platformy edukacyjnej.

Uwaga!
Słuchacze, którzy będą mieli zaległości w płatnościach, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu maturalnego.

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna mają uprawnienia szkół publicznych.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci po zdaniu egzaminów państwowych
otrzymują świadectwo maturalne lub dyplom zawodowy.

Aktualności

22 8.2019 Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej zostaną ogłoszone przez OKE we wrześniu. Więcej 1 7.2019 Matura poprawkowa Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej odbędą się o godz. 9.00 dnia 20 sierpnia 2019r. (egzamin pisemny) Więcej 14 6.2019 Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego  - dnia 19 czerwca 2019r. Więcej