NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
al.Grunwaldzka 56 lok.202
80-241 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna
dla dorosłych
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny
To egzamin państwowy przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wśród absolwentów szkół średnich. Zdający przystępują do egzaminu maturalnego w naszym Liceum

UWAGA! Egzamin maturalny (nowa formuła) obowiązuje absolwentów liceum od roku szkolnego 2014/2015 i przyszłych absolwentów naszej szkoły.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy – każdy absolwent liceum samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego. Słuchacze wypełniają deklaracje maturalne w sekretariacie szkoły. 

Termin składania deklaracji wstępnej na egzamin maturalny do 30 września, a deklaracji ostatecznej do 7 lutego. 

Termin główny egzaminu maturalnego : maj, termin poprawkowy -sierpień.

Egzamin maturalny składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej.

Maturzyści obowiązkowo przystępują do :
 • czterech egzaminów w części pisemnej
 • dwóch egzaminów w części ustnej
Egzamin maturalny
część pisemna część ustna
przedmioty zdawane na poziomie podstawowym :
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym :
 • wybrany przedmiot dodatkowy
przedmioty zdawane bez określania poziomu :
 • język polski
 • język obcy nowożytny

Wszystkie prace pisemne egzaminu maturalnego są kodowane.

Aby otrzymać świadectwo maturalne zdający musi :
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu ‎w części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnel (dla przedmiotu dodatkowego w części pisemnej próg ‎zaliczenia nie jest określony).
Matura to przepustka na studia i egzamin, od którego zależy dalsza droga edukacji, dlatego jako szkoła dbamy o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych u nas zajęć.


Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Powodzenia!

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna mają uprawnienia szkół publicznych.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci po zdaniu egzaminów państwowych
otrzymują świadectwo maturalne lub dyplom zawodowy.

Aktualności

22 8.2019 Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej zostaną ogłoszone przez OKE we wrześniu. Więcej 1 7.2019 Matura poprawkowa Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej odbędą się o godz. 9.00 dnia 20 sierpnia 2019r. (egzamin pisemny) Więcej 14 6.2019 Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego  - dnia 19 czerwca 2019r. Więcej