NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

To egzamin państwowy przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wśród absolwentów szkół średnich. Zdający przystępują do egzaminu maturalnego w naszym Liceum

UWAGA! Egzamin maturalny (nowa formuła) obowiązuje absolwentów liceum od roku szkolnego 2014/2015 i przyszłych absolwentów naszej szkoły.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy – każdy absolwent liceum samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego. Słuchacze wypełniają deklaracje maturalne w sekretariacie szkoły. 

Termin składania deklaracji wstępnej na egzamin maturalny do 30 września, a deklaracji ostatecznej do 7 lutego. 

Termin główny egzaminu maturalnego : maj, termin poprawkowy -sierpień.

Egzamin maturalny składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej.

Maturzyści obowiązkowo przystępują do :
 • czterech egzaminów w części pisemnej
 • dwóch egzaminów w części ustnej
Egzamin maturalny
część pisemna część ustna
przedmioty zdawane na poziomie podstawowym :
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym :
 • wybrany przedmiot dodatkowy
przedmioty zdawane bez określania poziomu :
 • język polski
 • język obcy nowożytny

Wszystkie prace pisemne egzaminu maturalnego są kodowane.

Aby otrzymać świadectwo maturalne zdający musi :
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu ‎w części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnel (dla przedmiotu dodatkowego w części pisemnej próg ‎zaliczenia nie jest określony).
Matura to przepustka na studia i egzamin, od którego zależy dalsza droga edukacji, dlatego jako szkoła dbamy o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych u nas zajęć.


Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Powodzenia!

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

1 7.2024 Zapisy na nowy rok szkolny 2024/2025 Więcej 22 6.2024 Sekretariat - tryb wakacyjny Więcej 21 6.2024 Wakacje Więcej