NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
ul. Jana Heweliusza 11 lok.819
80-890 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Kursy on-line Kursy
on-line
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • nauka trwa 3 lata (6 semestrów) dla słuchaczy, którzy ukończyli gimnazjum
 • nauka trwa 4 lata (8 semestrów) dla słuchaczy, którzy ukończyli szkołę podstawową
Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej przez dwa dni co dwa tygodnie.
Tryb nauczania dostosowany jest do osób pracujących.
Słuchacze dodatkowo korzystają z nauki zdalnej na naszej platformie e-learningowej

https://szkolyparva.edu.pl/

Po zakończeniu nauki absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej (wykształcenie średnie). Chętni mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w naszej szkole.

To szkoła właśnie dla Ciebie jeśli:
 • chcesz na nowo podjąć przerwaną naukę
 • masz ukończone 18 lat
 • lub masz poniżej 18 lat – wyjątkowo za zgodą rodziców i na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • jesteś obecnie:
  • absolwentem 8-letniej szkoły podstawowej
  • absolwentem gimnazjum
  • absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej
  • słuchaczem, który przerwał naukę w innym liceum ogólnokształcącym lub technikum
Ucząc się w naszym Liceum:
 • zdobędziesz wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków
 • uzyskasz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
 • otrzymasz możliwość kontynuacji nauki w szkołach policealnych, na uczelniach wyższych i na kursach zawodowych
 • zwiększysz swoje szanse na rynku pracy

Zapraszamy. Zostań naszym słuchaczem już dziś

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące ma uprawnienia szkoły publicznej.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci
po zdaniu egzaminów państwowych otrzymują świadectwo maturalne..

Aktualności

8 4.2024 Egzaminy końcowe S8ALO4, S8ELO4 Więcej 6 4.2024 Spotkanie przedmaturalne Więcej 25 3.2024 Zmiana czasu na letni Więcej