NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
al.Grunwaldzka 56 lok.202
80-241 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
SIERADZ
pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

515-115-656
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna
dla dorosłych
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Strefa słuchacza

Strefa słuchacza
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i organizacji pracy szkoły – dostępne są dla słuchaczy po zalogowaniu na stronie naszej platformy edukacyjnej 

Zaloguj się na e-platformę

Indywidualne hasło i login słuchacza do e-platformy do pobrania obowiązkowo w sekretariacie szkoły 

Każdego słuchacza Szkoły Policealnej dla Dorosłych obowiązują:
  • Terminowe płatności za szkołę
  • Obecność na zajęciach / konsultacjach
  • Aktywność na platformie e-learningowej
  • Prace kontrolne
  • Egzaminy semestralne i końcowe
Program nauczania w Szkole Policealnej:
W szkole policealnej realizowane są przedmioty zawodowe wg podstawy programowej MEN dla szkół ponadgimnazjalnych wg kierunku nauczania.

Egzaminy semestralne i końcowe
Słuchacze szkoły policealnej zdają obowiązkowo egzaminy semestralne ze wszystkich przedmiotów na danym semestrze. Egzaminy semestralne i końcowe w zależności od przedmiotu mają formę ogólną lub zadania praktycznego zdawanego ustnie i pisemnie lub tylko ustnie.

Egzamin Zawodowy
Słuchacze szkoły policealnej przystępują do 1,2 lub 3 egzaminów zawodowych w danej specjalizacji w zależności od wybranego kierunku nauczania.
Egzaminy zawodowe odbywają się w naszej szkole lub w we wskazanym ośrodku egzaminacyjnym.
Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego – dostępne są w sekretariacie szkoły.

Terminy składania deklaracji wstępnej na egzaminy zawodowe – dostępne są w sekretariacie szkoły.

Egzamin zawodowy w zależności od specjalizacji składa się z części teoretycznej i praktycznej zdawanych w formie pisemnej lub pisemnej i ustnej.

Szczegółowe informacje na temat procedur i harmonogramu egzaminu zawodowego – dostępne dla słuchaczy po zalogowaniu na stronie naszej platformy edukacyjnej.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego posiadanie pełnego zawodu możliwe będzie po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Zdanie egzaminów ze wszystkich obowiązujacych specjalizacji to przepustka do uzyskania tytułu technika wybranego zawodu.

Uwaga!
Słuchacze, którzy będą mieli zaległości w płatnościach, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu zawodowego.

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna mają uprawnienia szkół publicznych.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci po zdaniu egzaminów państwowych
otrzymują świadectwo maturalne lub dyplom zawodowy.

Aktualności

22 8.2019 Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej zostaną ogłoszone przez OKE we wrześniu. Więcej 1 7.2019 Matura poprawkowa Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej odbędą się o godz. 9.00 dnia 20 sierpnia 2019r. (egzamin pisemny) Więcej 14 6.2019 Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego  - dnia 19 czerwca 2019r. Więcej