NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
al.Grunwaldzka 56 lok.202
80-241 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
SIERADZ
pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

515-115-656
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna
dla dorosłych
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Technik administracji

Technik administracji
Nauka na kierunku technik administracji trwa 4 semestry (2 lata).

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej przez dwa dni co dwa tygodnie.
Tryb nauczania dostosowany jest do osób pracujących.
Słuchacze dodatkowo korzystają z nauki na platformie e-learningowej

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z wybranej specjalizacji.
 
TECHNIK ADMINISTRACJI Ukończenie kierunku pozwala na nabycie umiejętności:
  • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
  • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
  • prowadzenia postępowania administracyjnego
Absolwent może podjąć pracę w:
  • sądach, podmiotach gospodarczych,
  • firmach ubezpieczeniowych, bankach,
  • urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych, gminnych,
  • urzędach skarbowych


Dołącz do naszych zadowolonych słuchaczy. To miejsce czeka na ciebie.

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna mają uprawnienia szkół publicznych.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci po zdaniu egzaminów państwowych
otrzymują świadectwo maturalne lub dyplom zawodowy.

Aktualności

22 8.2019 Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej zostaną ogłoszone przez OKE we wrześniu. Więcej 1 7.2019 Matura poprawkowa Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej odbędą się o godz. 9.00 dnia 20 sierpnia 2019r. (egzamin pisemny) Więcej 14 6.2019 Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego  - dnia 19 czerwca 2019r. Więcej