NASZE LOKALIZACJE
GDAŃSK
al.Grunwaldzka 56 lok.202
80-241 Gdańsk

512-325-818
WARSZAWA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

693-809-073
SIERADZ
pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

515-115-656
Liceum dla dorosłych Liceum
dla dorosłych
Kursy maturalne Kursy
maturalne
Szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna
dla dorosłych
Kursy zawodowe Kursy
zawodowe

Technik BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Nauka na kierunku technik BHP trwa 3 semestry (1,5 roku)

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej przez dwa dni co dwa tygodnie.
Tryb nauczania dostosowany jest do osób pracujących. Słuchacze dodatkowo korzystają z nauki na platformie e-learningowej.

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z wybranej specjalizacji.
 
TECHNIK BHP Ukończenie kierunku pozwala na nabycie umiejętności :
  • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
  • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Absolwent może podjąć pracę przy:
  • badaniu przyczyn wypadków w pracy
  • decydowaniu o odsunięciu od pracy i zatrzymaniu pracy urządzeń, które wpływają na zagrożenie życia i zdrowia pracowników
  • przeprowadzaniu wstępnych szkoleń oraz tworzeniu dokumentacji oceny zagrożeń.


Dołącz do naszych zadowolonych słuchaczy. To miejsce czeka na ciebie.

Dlaczego my?

Najważniejszy jest uczeń

Nauka w małych grupach sprzyja niepowtarzalnej atmosferze i wzajemnej motywacji do nauki.
Naszym słuchaczom dajemy poczucie komfortu a nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego.
Platforma e-learningowa

Realizacja zajęć stacjonarnych wspomagana jest dostępem do treści programowych na platformie e-learningowej.
Duży wybór ciekawych zadań i ćwiczeń on-line sprawia, że nasi słuchacze z chęcią zasiadają do nauki.
 
Wsparcie doświadczonej kadry

Kadra pedagogiczna naszych szkół to eksperci z wieloletnią praktyką w szkolnictwie.
Wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów i bierze czynny udział w maturalnych i zawodowych Komisjach Egzaminacyjnych.
Współpracujemy także z Wyższymi Uczelniami.
Uprawnienia szkoły publicznej

Nasze Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna mają uprawnienia szkół publicznych.
Realizujemy programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej a nasi absolwenci po zdaniu egzaminów państwowych
otrzymują świadectwo maturalne lub dyplom zawodowy.

Aktualności

22 8.2019 Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej Wyniki egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej zostaną ogłoszone przez OKE we wrześniu. Więcej 1 7.2019 Matura poprawkowa Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej odbędą się o godz. 9.00 dnia 20 sierpnia 2019r. (egzamin pisemny) Więcej 14 6.2019 Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego  - dnia 19 czerwca 2019r. Więcej